Velkommen til

ØFFE - Økologisk FødevareFællesskab Esbjerg

Hvad er ØFFE?

En forening af forbrugere i Esbjerg og omegn, der ønsker øgede muligheder for at forbruge lokalt producerede økologiske fødevarer.
Som medlem har man mulighed for at bestille friske grøntsager og andre varer (pt. æg og mel) til udlevering hver 14. dag (på torsdage i lige uger).

Bliv medlem

Alle interesserede kan optages som medlem i foreningen ØFFE (se Vedtægter). Da ØFFE er et fællesskab hvis aktiviteter vi skaber og driver sammen, og der hverken er ansatte eller profit som formål, er den eneste tilgængelige arbejdskraft medlemmernes egen. Derfor kan ØFFE kun fungere, hvis man som medlem bidrager til driften af foreningen. Dette kunne f.eks. være som hjælp til administration, bestilling, afhentning, udlevering o.l. Se mere om organiseringen af driften under Arbejdsgrupper.

Optagelse som medlem forudsætter betaling af et årligt kontingent som pt. er 100 kr. Kontingentet dækker et kalenderår, og ved indmelding i løbet af året forfalder årets fulde kontingent til betaling ved indmeldelsen.

Du anmoder om medlemsskab ved at udfylde nedenstående formular og betale kontingentet for indeværende år. Kontingentbetalingen skal ske via en af metoderne angivet under Betaling, sørg venligst for at dit navn fremgår af betalingen. Herefter vil du, når du er oprettet som medlem og din betaling er registreret, modtage en email med dit medlemsnummer. Forvent op til en uges ekspeditionstid.

Bestilling

Vi forventer på sigt at opbygge en reel webbutik, men indtil den er i drift sker bestilling ved at du manuelt skal sammensætte en bestillingskode som svarer til de ønskede varer efter nendenstående skema og angive denne ved betaling af det samlede beløb. Betaling kan ske via en af de under Betaling angivne metoder, hvor bestilingskoden skal angives som overførselsmeddelelse så vi ved hvilke varer du ønsker.

Eksempel
Hvis medlem nr. 17 vil købe 2 kg. Ølandshvede og 1 kg. Ølandsperler og 2 poser grøntsager bruges bestillingskoden
"17 2 ØH 1 ØP 2 P"
(medlemsnummer) (antal) (kode)

Betaling

Bankoverførsel: Merkur Andelskasse, reg. nr. 8401, konto nr.: 1296559
Swipp: ?? ?? ?? ?? (på vej)

Arbejdsgrupper

Det frivillige arbejde i ØFFE er organiseret i følgende arbejdsgrupper. Typisk foregår det konkrete arbejde ikke så separaret som gruppeopdelingen giver indtryk af, men ligeså meget på tværs af grupperne blandt de medlemmer der har tid, lyst og lejlighed på det pågældende tidspunkt.

Logistik/indkøb

Koordinator: Ligea
Har kontakt med producenter, planlægger indkøb ud fra bestillinger, sørger for at varer bliver bragt til Midtgård for pakning.

Butik

Koordinator: Birthe
På udleveringsdage sørger for at modtage og pakke varer på Midtgård, samt udlevere varer til medlemmer på udleveringsstederne.

Kommunikation

Koordinator: Mikkel B.
Sørger for hjemmeside, respons på email og Facebook.

Arrangementer

Koordinator: Tanja.
Planlægger og gennemfører arrangementer internt i ØFFE og ved ØFFE's deltagelse i eksterne begivenheder (høstmarked mm).

Vagtplan

Se vagtplanen i Google Docs, skriv dig gerne på opgaver.

ØFFE's producenter og udleveringssteder

Producenter

Udleveringssteder

Kontakt

Email: oeffesbjerg@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/997317766980298/
Telefon (brug helst email): formand Ligea på ?? ?? ?? ??

Bestyrelse

Formand: Ligea
Næstformand: Birthe?
Kasserer: Lissi
Medlem: Navn Navnsen

Vedtægter

De formelle bestemmelser for ØFFE kan findes i vedtægterne, og beslutninger taget på den stiftende generalforsamnling d. 13/1-2016 er ført til protokols i referatet.